Individuel behandling

Fortrinsvis for voksne og unge indenfor følgende temaer :

  • Sorg og krise i forbindelse med eksempelvis skilsmisse, dødsfald og alvorlig sygdom
  • Bearbejdning af traumer forårsaget af f.eks. overgreb, ulykker m.m.
  • Stress og udbrændthed
  • Angst i form af f.eks. sociale hæmninger, fobier, tvangstanker-/handlinger, panikangst
  • Depressionstilstande
  • Rådgivning af pårørende til personer med fysisk eller psykisk sygdom
  • Manglende selvfølelse og selvtillid
  • Familiemæssige problemer og vanskeligheder

Jeg arbejder hovedsageligt indenfor en korttidsterapeutisk ramme, men længden af et samtaleforløb er altid bestemt af den problematik, der arbejdes med.

Under første samtale udpeges i gensidigt samarbejde fokusområder for forløbet. Formålet med dette er, at få optimalt udbytte af behandlingen.

Denne metode lægger op til et samarbejde, hvor klienten aktivt arbejder med fokusområder/opgaver i tiden mellem de enkelte sessioner.