Sygesikringen

Sygesikringen yder tilskud til behandling indenfor følgende områder:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge som følge af misdannelser el.lign..
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression
 11. Personer med let til moderat angstlidelse, herunder OCD, mellem 18 og 38 år

Henvisning til behandling under sygesikringsordningen foregår via egen læge, og skal ske inden 12 mdr. efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen. Undtaget fra denne frist er personer, der er henvist efter punkt 9, 10 og 11.

Henvisningen må max. være en måned gammel, når du bestiller en tid.

Der ydes tilskud til maksimalt 12 samtaler.

Personer med depression (punkt 10) og angst (punkt 11) kan dog genhenvises af egen læge til yderligere 12 behandlinger.